ClickTrack Contest 'Win a Songwriting Session'

maandag 16 maart 2020 10:20

Uit veiligheidsredenen omtrent het Coronavirus, is er, na overleg, besloten om de uitzending waarin de winnaar van Click Track Radio Midvliet fm “ Win een Songwriting Sessie” bekend wordt gemaakt, om 18:00 uur op woensdag 18 maart, niet door te laten gaan.

Er is besloten om de vier finalisten in een persoonlijk telefoon gesprek kenbaar te maken van de prijs die ze hebben gewonnen. 

Omdat de keuze moeilijk was om een beslissing te maken met al deze talenten hebben we besloten twee winnaars de eerste prijs te geven en twee finalisten een songwriting les als tweede prijs. Zo hebben ze alle vier gewonnen.

De eerste prijs gaat naar Jay InDenBosch en Quinty van der Geest! Zij gaan samen ons Songwriting en studio avontuur aan! 

De tweede prijs is een songwriting les en deze gaat naar Hannah de Bruin en Margareth Pruijn.

Onze dank gaat naar allen die op onze finalisten gestemd hebben, jullie zijn zeker mede bepalend geweest in onze beslissing.

De winnaars zullen op een nog nader bekend gemaakte datum in de uitzending vertellen en laten horen wat ze tijdens de gewonnen cursus hebben ervaren, geschreven en/of opgenomen. 


Win een Songwriting Sessie

Op woensdag 8 januari was Debbie Hulskamp te gast bij het programma Click Track. Debbie won in 2009 een Buma award in de categorie beste producer/songwriter en geeft les aan Songwriters en hobbyisten van over de hele wereld. Debbie zong niet alleen live in de uitzending 2 eigen producties, maar kwam ook met een fantastisch aanbod voor nieuw talent!

Debbie stelt een songwriter sessie ter waarde van € 350,00 beschikbaar. Met de uiteindelijke winnaar wordt binnen een 3 uur durende schrijfsessie een lied geschreven en geproduceerd, incl. demo opname in de geluidsstudio.

De kanshebbers worden uitgenodigd in het programma Click Track en strijden om deze unieke prijs. Vakkundige jurering uiteraard door Debbie Hulskamp en sound-engineer Ron Lammers. Aanmelden kan tot 1 maart.

Click Track is een programma van Marian Pijnaker & Ron van der Tuijn en is om de week te beluisteren op de woensdag van 18.00-19.00 uur bij Midvliet fm. De techniek is in handen van Marcel Breeuwsma.Click Track behandelt de ins & outs van de muziekindustrie van de eerste zangles tot het grote podium. Het programma is hiermee dé informatiebron voor elke muzikant! In elke uitzending is er ook veel ruimte voor nieuw talent!”


English 

For security reasons regarding the Coronavirus, it was decided, after consultation, to cancel the broadcast in which the winner of Click Track Radio Midvliet fm “Win a Songwriting Session” is announced, at 6 pm on Wednesday 18 March. .

It was decided to inform the four finalists in a personal telephone conversation of the prize they have won.

Because it was difficult to make a decision with all these talents, we decided to give two winners first prize and two finalists second songwriting lesson. That's how they won all four.

The first prize goes to Jay InDenBosch and Quinty van der Geest! They will join us in our Songwriting and studio adventure!

The second prize is a songwriting lesson and it goes to Hannah de Bruin and Margareth Pruijn.

Our thanks go to all those who voted for our finalists, you certainly played a part in our decision.

The winners will tell about the broadcast on a yet to be announced date and show what they have experienced, written and / or recorded during the course won.


Win a Songwriting Session

On Wednesday January 8, Debbie Hulskamp was a guest at the Click Track program. Debbie won a Buma award in the category of best producer / songwriter in 2009 and teaches songwriters and hobbyists from all over the world. Debbie not only sang live in the broadcast 2 own productions, but also came up with a fantastic offer for new talent!

Debbie provides a songwriter session worth € 350.00. With the eventual winner, a song will be written and produced within a 3-hour writing session, including a demo recording in the sound studio.

Contenders are invited to the Click Track program and compete for this unique prize. Professional judging, of course, by Debbie Hulskamp and sound engineer Ron Lammers. You can register until March 1.

Click Track is a program by Marian Pijnaker & Ron van der Tuijn and can be heard every other week on Wednesdays from 6 pm to 7 pm at Midvliet fm. The technique is in the hands of Marcel Breeuwsma.Click Track deals with the ins & outs of the music industry from the first singing lesson to the big stage. This makes the program the source of information for every musician! In every broadcast there is also a lot of room for new talent! ”